Rapor
Soru
Açık Lise, örgün eğitim dışında kalan öğrenciler için nasıl bir fırsat sunmaktadır?

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Rapor
İptal etmek